ELINSTALLATION

En av våra huvudtjänster är elinstallation. Vi utför alla elinstallationsarbeten och relaterade elinstallationstjänster:

  • Installation och montering av interna elnät. Elinstallationsarbetena utförs i bostäder, kommersiella, industriella och övriga byggnader. Intern elinstallation utförs både i privata hus och flerbostadshus.
  • Belysningsinstallationsarbete. Val och installation av inomhus och utomhus belysningssystem. Programmering av smarta ljusstyrningssystem.
  • Installation av dataöverföringsnät. Snabb och högkvalitativ installation av TV, PC, AUDIO och CCTV dataöverföringsnät.
  • Omfattande underhåll av befintlig elektrisk utrustning. Diagnostik och reparation av fel i utomhus och inomhus elektrisk utrustning.
  • Felsökning och borttagning av fel i elsystem. Snabb felsökning i inomhus och utomhus elsystem (diagnostik av elsystem) i privata hus, flerbostadshus och kommersiella objekt. Högkvalitativ och snabb reparation av elsystem.
  • Processautomatisering. Automatisering av olika elsystemprocesser med hänsyn till de senaste processhanteringskraven.

Elinstallationsarbeten upp till 1000 V utförs i enlighet med alla standarder och krav för elinstallation. ELVIVAs största värden är ärlighet, kundfokus och kvalitet.

Elinstallation utförs av erfarna specialister så du kan vara säker att elinstallationsarbetena kommer att utföras kvalitativt och snabbt. Alla elinstallationsarbeten utförs enligt kundens önskemål. Specialisterna sätter stor fokus på att utföra elinstallation i enlighet med alla säkerhetskrav. Korrekt utförda elarbeten ger komfort och säkerhet till ditt hem.

Let me help you!

LOREM Ipsum
project director
Mobile: +370 612 34567
ELVIVA
Ukmergės str. 105 - 2 Vilnius, Lithuania
Mobile: +370 612 34567